PR – Khởi nghiệp tuổi 30

Tôi và chúng bạn dạo này thường hay tranh luận về đề tài này, làm thuê và làm chủ, làm thuê công ty lớn với thu nhập cao hay làm chủ một cơ sở nho nhỏ thu nhập thấp hơn, và rằng 30 tuổi mới bắt đầu…

Source: Khởi nghiệp tuổi 30

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s