Lạc bước yêu thương – 01

01 Trong ấn tượng của Yến thì thư viện trường là một nơi rất kỳ lạ. Đó là một nơi đủ yên tĩnh để cho những người có mục đích học có thể chuyên tâm học tập, là một nơi rất lãng mạn trong mắt các cặp…

Source: Lạc bước yêu thương – 01

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s