Thanh xuân — Gió ngừng trôi

Đời người, thanh xuân chỉ có một lần, và duy nhất, mặc níu kéo, mặc chà đạp, mặc vùng vẫy, cứ vậy mà trôi qua, có thể trong thầm lặng, có thể trong ồn ào. Tất thẩy rồi cũng sẽ qua đi. Đến một ngày chợt nhận ra đã rất lâu không nhớ đến một […]

via Thanh xuân — Gió ngừng trôi

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s