PR – Khoảng trống – Gió ngừng trôi

Thêm một tuổi, đã “lớn” thật rồi, nhưng nghĩ lại bản thân lại thật sự chưa đủ “lớn”. Đêm Valentine năm nay, tỉnh dậy sau lần thứ hai bị ngất, thấy bản thân lần này tệ hơn là không ý thức được bản thân ngất từ lúc nào và bao lâu. Chỉ nhận ra bản […]

via Khoảng trống — Gió ngừng trôi

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s